Obsah

*  O společnosti

*  O majiteli

*  Přehled činnosti

*  Kontakty

                              

                                         

                        

                                      

O Společnosti

TPM Znalecká kancelář,® s.r.o.

v zapsáno v OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 104933

v plátce daně z přidané hodnoty

 

Zpět na začátek

 

O majiteli

Václav Edr – soudní znalec, jmenovaný Krajským soudem Praha, dne 7.12.2000, pod číslem jednacím Spr 4014/2000,

v základní obor energetika

v specializace měření tepla, průtoku a souvisejících metrologických činností.

 

Zpět na začátek

Přehled činnosti

Teplo Průtok Metrologie

 

Činnost technických poradců v energetice a průmyslových odvětvích

v Posouzení současného způsobu měření a správnosti funkce osazených měřidel, s následným doporučením případných úprav ke zvýšení přesnosti měření.

v Kontrola osazených měřidel na problematických místech dodávek, s hodnocením stavu a návrhem na odstranění technických nedostatků, včetně zajištění pro bezpodmínečné splnění požadavků na stanovené (fakturační) měřidlo.

v Stanovení příčin nesprávné funkce měřidla v provozních podmínkách s návrhem na zajištění správného měření, v konkrétním místě dodávky.

v Kontrola měření na předávacích místech, kde jsou naměřené hodnoty předmětem sporů nebo jsou naměřená data z technického hlediska nevěrohodná.

v Posouzení a návrh možných způsobů měření v návaznosti na fakturaci dodávek.

v Stanovení koncepce měření a vyhodnocování naměřených dat pro celou lokalitu.

v Návrh úprav vnitřních předpisů v návaznosti na měření, evidenci měřidel, vyhodnocování a fakturaci podle naměřených hodnot.

v Návrh optimalizace osazení měřidel a jejich následného ověřování.

v Návrhy atypických řešení měření v problematických místech dodávek.

v Detailní monitorování průběhu technických parametrů média a následný návrh optimálního měření.

 

Návrhy způsobů měření

v Tepla dodaného vodní párou

v Tepla obsaženého ve vráceném kondenzátu

v Tepla ve vodě

v Množství teplé vody, (dříve TUV)

v Množství studené vody

v Množství technických kapalin

v Chladu

v Návrh měřících míst při využití měření dodávek tepla v páře a ve vráceném kondenzátu podle stanoviska MPO, včetně technického stanovení teploty kondenzátu.

V návrzích měření jsou respektovány veškeré požadavky na stanovená měřidla, vyžadované platnými zákony a jejich prováděcími předpisy. Návrhy dále využívají možnosti a současně zohledňují požadavky na měření, podle metodik MPM (metodický pokyn pro metrologii), TPM (technický pokyn metrologický), stanovisek MPO a SEI pro daný způsob měření.

 

Kontroly montáže a zajištění měřidel

v Kontrola dodržení požadavků na stanovené měřidlo, včetně jeho zajištění.

v Kontrola správné funkce měřidla na konkrétním místě měření.

.

Dodávka a montáž měřidel

v Dodávky měřidel v návaznosti na daný návrh měření. Použitý princip měření je určen nejvhodnějším řešením pro dané konkrétní místo. Nejsme zástupci žádného z výrobců ani dovozců měřidel.

 

Následné ověřování měřidel

v Zajištění následného ověření všech typů kompaktních i složených měřidel.

v Zajištění měřidel montážními značkami.

v Vystavení protokolu o kompaktnosti měřidla, metrologické kontrole a splnění parametrů stanoveného měřidla.

v Přepočet rozsahu clonového měření, zajištění výroby a ověření nově navržených clonových kotoučů včetně kontroly clonové trati na místě a vystavení protokolu o splnění požadavků na stanovené měřidlo.

 

Měření teploty vzduchu v místnostech s ústředním vytápěním a teploty centrálně připravované teplé vody.

v Měření v souvislosti s dodržováním parametrů stanovených zákonem O hospodaření energií č. 406/2000 Sb., v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

v Vystavení protokolu o tomto měření.

 

Znalecké posudky

v Znalecké posudky v rozsahu jmenování

K nahlednutí na www.justice.cz.

 

Zpět na začátek

 

Kontakty

TPM Znalecká kancelář, ® s.r.o.

                Na Chmelnici 490

                256 01 Benešov

               

                mobil      603 810 586

                e mail:    edr @ tpm.cz

                http:       www.tpm.cz

 

Zpět na začátek

 

 

Zpět na začátek

 

Poslední revize: 21.01.2013